Verwarming zonder gas & olie

Gasloos

Aftrap voor het stookseizoen! Nu de dagen korter worden en de nachten langer, komt de winter steeds dichterbij. Hoog tijd om de verwarmingsinstallatie uit zijn zomerslaap te halen. Maar pas op, het wordt net op tijd duur voor de start van het stookseizoen 2022/23. Consumenten moeten rekening houden met forse prijsstijgingen voor aardgas en stookolie. Maar waarom stijgen de prijzen op dit moment en welke alternatieve verwarmingssystemen zonder gas en olie zijn er?

Het stookseizoen 2022/2023 begon stipt op 1 oktober, tegelijkertijd met berichten over aanzienlijke prijsstijgingen voor aardgas en olie – de winter zal duur zijn, slecht nieuws voor velen. Want meer dan 50 procent van de Duitse huishoudens verwarmt met fossiele brandstoffen zoals gas of olie. Meer dan ooit wordt duidelijk hoe ecologische alternatieven een steeds belangrijkere rol spelen in het verloop van de energietransitie, ook vanuit economisch oogpunt.

Duur stookplezier: aardgas & stookolie

Waar de grondstofprijzen voor gas en stookolie in het voorjaar van 2021 nog relatief goedkoop waren, zijn zowel de invoerprijzen van aardgas en olie als groothandelsprijzen enorm gestegen. Enerzijds door de nieuwe CO²-prijs en de heropstart van de economie, anderzijds door de relatief lege gasopslagen in Europa, waarvan sommige voor minder dan tweederde vol zijn na de koude winter van 2020/21 in Nederland. Deze ontwikkeling heeft nu gevolgen voor de consument, aangezien regionale gasleveranciers reageren met prijsstijgingen tot 12,6 procent. Bij het verwarmen van een vrijstaande woning betekent deze verhoging extra kosten tot 188 euro per jaar. De stijging van de prijs van stookolie is nog meer merkbaar: door de nieuwe CO2-belasting, die sinds het begin van het jaar wordt geheven, is stookolie in NEderland nog duurder dan twee jaar geleden, in september 2020.

Alternatieve verwarmingssystemen

Er zijn nu veel verschillende krachtige en efficiënte verwarmingssystemen op de markt die niet gebaseerd zijn op het verbranden van gas of olie. Alternatieve verwarmingssystemen kunnen bijvoorbeeld warmtepompen, pelletverwarmingen en ook zonne-energiesystemen zijn.

Warmtepompen

Warmtepompen gebruiken de omgevingsenergie die is opgeslagen in de aarde, lucht of grondwater. Deze warmtebronnen zijn duurzaam en vrijwel onbeperkt verkrijgbaar. Dit maakt de warmtepomp tot een zinvol alternatief verwarmingssysteem, zeker in combinatie met uw eigen fotovoltaïsche installatie met opslag, zodat de voor de aandrijving benodigde elektriciteit ook uit hernieuwbare energiebronnen kan worden gehaald. Warmtepompen zijn nu de nummer één verwarmingstechnologie in nieuwbouw. Maar ook in bestaande gebouwen werken de warmtegeneratoren steeds beter en zijn ze ecologisch voordelig.

Zonne technologie

Naast de stijgende trend in warmtepomptechnologie, neemt de belangstelling voor zonnetechnologie een hoge vlucht. Zonnethermie zet zonne-energie om in thermische energie voor verwarming of warmwaterproductie. Dit maakt ze tot een verstandige kennismaking met alternatieve verwarmingssystemen. Om het volledige potentieel van fotovoltaïsche energie en thermische zonne-energie te benutten, kunnen zonnesystemen efficiënt worden gecombineerd met andere verwarmingssystemen zoals warmtepompen of condensatietoestellen om hybride verwarmingssystemen te vormen.

Pellet verwarming

Verwarming met hout kan met pellets, houtsnippers of houtblokken. Als je besluit om met hout te stoken, kun je CO2-neutraal stoken. Want bij het verbranden van hout komt maar zoveel CO2 vrij als het hout zou uitstoten als het toch rot. Daarnaast is hout een hernieuwbare grondstof.

Meer alternatieven kun je overigens vinden op gaslooswonen.nl.

Verwarming zonder gas & olie
Schuiven naar boven