Verdeling van de nalatenschap zonder testament

Uit testament

Als de overledene geen testament heeft opgesteld met een individuele erfopvolging, is de wettelijke erfopvolging van toepassing volgens het erfrecht. De erfenis wordt in aflopende volgorde verdeeld over de volgende groepen mensen:

1e Orde: Dit zijn directe afstammelingen van de overledene. Het zijn zijn kinderen of kleinkinderen, ongeacht of ze wettige kinderen zijn of niet. Hetzelfde geldt voor adoptiekinderen, maar niet voor stiefkinderen of pleegkinderen.

2e Orde: Dit zijn de ouders van de overledene en hun nakomelingen. Dit zijn de broers en zussen, neven en nichten of zelfs achternichten en achterneven van de overledene.

3e orde: Dit zijn de grootouders van de overledene en hun nakomelingen. Het gaat dus om de grootouders, oom, tante, neef etc.

4e orde: Dit komt overeen met de overgrootouders en hun nakomelingen. Dit geldt ook voor grote ooms en tantes etc.

5e Orde: Dit komt overeen met verre verwanten die afstammen van verder weg gelegen voorouders van de overledene.

Als de erfenis onder meerdere pAAersonen moet worden verdeeld, vormen zij een gemeenschap van erfgenamen. Verdeling van de nalatenschap met een testament Als de overledene tijdens zijn leven een individuele erfopvolging heeft vastgelegd in een testament of erfcontract, wordt de nalatenschap ook volgens deze volgorde verdeeld. Zo kunnen familieleden, vrienden, kennissen of zelfs instellingen als stichtingen of verenigingen als erfgenaam worden benoemd. Een executeur kan helpen bij de verdeling van de erfenis.

Verdeling van de nalatenschap in het erfcontract

In een erfcontract kunnen ook afspraken worden gemaakt over de verdeling van de nalatenschap. Een erfcontract heeft voorrang op de wettelijke erfopvolging en regelt het erfrecht op contractuele basis. Een erfcontract moet altijd worden gesloten door een notaris in aanwezigheid van beide contractpartijen.

Een erfcontract verschilt ook van een testament doordat de begunstigden volgens het erfrecht een zekere positie hebben in de vorm van een verwachting. Dit betekent dat wijzigingen in het erfcontract en de verdeling van de erfenis alleen kunnen worden aangebracht met instemming van alle contractpartijen.

De erfenis voor echtgenoten

Volgens het erfrecht is de echtgenoot van een overledene geen familielid van de overledene. Echtgenoten hebben echter het recht om te erven via het erfrecht voor echtgenoten: Eerst erft de overblijvende echtgenoot de echtelijke inboedel en de huwelijksgeschenken. Als er eersteklas erfgenamen zijn, ontvangt de echtgenoot een kwart van de erfenis. Als alleen verwanten van de tweede orde recht hebben op een erfenis, ontvangt de echtgenoot de helft van de erfenis. Als er geen bloedverwanten van de eerste of tweede orde zijn, erft de echtgenoot de gehele nalatenschap. Als echtgenoten deze regels van het erfrecht willen omzeilen, kunnen ze een Berlijns testament opstellen.

Het verplichte gedeelte in het erfrecht

Om echtgenoten of levenspartners en naaste verwanten niet volledig uit te sluiten van de verdeling van de erfenis, voorziet het erfrecht in een verplichte erfdeel. Rechthebbenden op een verplicht aandeel hebben recht op een uitkering in geld gelijk aan de helft van hun statutaire aandeel in de erfenis. Deze verplichte portie kan ondanks een testament worden ingeroepen. De volgende groepen mensen hebben recht op een verplicht aandeel:

  • de langstlevende echtgenoot of levenspartner
  • kinderen
  • kleinkinderen
  • ouders

Wil je meer weten? Kijk dan eens op erfrechtonline.nl.

Verdeling van de nalatenschap zonder testament
Schuiven naar boven