Financieel

Verdeling van de nalatenschap zonder testament

Als de overledene geen testament heeft opgesteld met een individuele erfopvolging, is de wettelijke erfopvolging van toepassing volgens het erfrecht. De erfenis wordt in aflopende volgorde verdeeld over de volgende groepen mensen: 1e Orde: Dit zijn directe afstammelingen van de overledene. Het zijn zijn kinderen of kleinkinderen, ongeacht of ze wettige kinderen zijn of niet. […]

Schuiven naar boven